Vastelaovesvereiniging "De Windjbuujels" Ruiver

Opgerich 8 november 1950 - Keuninklik erkénd op 22 mieërt 1975

Drie pils astebleef!

Beste Prins Peter en adjudante Michel en Paul,

veur uch zit ’t d’r bienao op: zaoterdaag gaot geur ’n jaor mèt ’n gouwe rendje aafsjloete en kènt geur nag eine kieër oppe kis houwe. Veur wille uch bedanke veur ’n sjoeën jaor en haope det geur ouch de kómmende vastelaovend, as ex-trio, weer väöl momente mèt gouwe rendjes gaot belaeve.
Veur wille uch ouch bedanke veur de wieze lesse die veur oppe valreep nag van uch meikriege, want wat sjoeën det geur ós ’n bietje waegwies maak in ós aansjtaonde taak.  Henjig det geur ós alvas get advieze gaef mèt ugge online cursus. Les 1 en 2 ware veur ós neet zoeë relevant, ózze hoeëgheid kèn namelik good zelf oet de auto sjtappe, dae is waarsjienlik nag get vitaler as Peter. In les 3 lieërde geur ós det veur de hoeëgheid mèt dae scepter veur de kop motte houwe, of mot det allein biej Peter, as veur dae taegekómme?
Les 4 waas ouch dudelik: as veur dors höbbe, geit Bacchus beer veur ós haole. Erg henjig! Veur zien beniejd nao de volgende wieze lesse die veur van uch gaon kriege.

Windjbuujelinnekes en Windjbuujels, de aafgeloupe weekende höbbe veur mèt zien alle kènne geniete van ’n paar geweldige zittinge, ’t daak ging d’r aaf in de Sjakel. As dit ’n veurbode is veur de res van de Vastelaovend, den geit det zeker good kómme. Veur höbbe in idder geval genaote, gelache, gedans, waal nag effe anoniem…
’n Hoeëgtepunt tösse alle tam-tam en sjaele wazel door, waas de veurdrach van Sjaak Selen as Windjse Windjbuujelhajer. Kiepevel (of, vriej nao Smets: ’n moment mèt ’t gouwe rendje)! Sjaak; prefisiat van ós, doe haes ’t diek verdeend!

Inmiddels waert de lies van kollega-veurgengers van dit jaor sjteeds get langer: ouch de Bacchus van dit jubileumjaor is bekènd. Bacchus Stan en gevolg: prefisiat, veur zeen ós volgende waek weer. Veur höbbe d’r zin in óm d’r same mèt uch ’n fieës van te make en veur vinje ’t sjiek det geur mèt die daag beer veur ós gaot haole (drie pils astebleef…)!

Veur zoge trouwens in de Facebookreacties op ’t sjtökske van vurrige waek van de aansjtaonde hoeëgheid, det hae in zien opsomming van vastelaovesvierders ein van de veurgengers waas vergaete te neume. Pé en consorte, good det geur ‘m dao op attendeert. Wat ’n ei! Waarsjienlik is dae in ziene kop te väöl bezig mèt jóng vrouwluuj en is d’r de aaj wiever vergaete.

Nag ein goeie waek en den geit ’t loos veur ós. Veur zien beniejd wat d’r allemaol veur sjoeëns op ós aaf geit kómme. Veur höbbe d’r zin in. Toet sjnel!

de adjudante in opleiding

Aankómmende evenemente

Sjponsors

SponsorKliks, gratis sponsoren!
© 2022 – Ruud Janssen – Feedback?Algemene voorwaarden