Vastelaovesvereiniging "De Windjbuujels" Ruiver

Opgerich 8 november 1950 - Keuninklik erkénd op 22 mieërt 1975

Kinjeroptoch

Algemeine informasie

Datum: 11 Fibberwarie
Opsjtelle vanaaf: 13.00 oer 
Vertrek: 13:30 oer
Startlokasie: Offebèk

Media

Lokasie

© 2022 – Ruud Janssen – Feedback?Algemene voorwaarden