Vastelaovesvereiniging "De Windjbuujels" Ruiver

Opgerich 8 november 1950 - Keuninklik erkénd op 22 mieërt 1975

Paaf Alaaf

Algemeine informasie

Äöpening van de vastelaovend

Zaal aope: 20:00 oer
Aanvang: 20:30 oer

Media

Lokasie

© 2022 – Ruud Janssen – Feedback?Algemene voorwaarden