Vastelaovesvereiniging "De Windjbuujels" Ruiver

Opgerich 8 november 1950 - Keuninklik erkénd op 22 mieërt 1975

Optochregelement

ALGEMEIN REGELEMENT WINDJBUUJELOPTOCHTE

Deilnimme is meugelik in de categorie Einlinge & Duo’s, Joekskepelle, Kleine groepe (2 t/m 8 pers.), Groeëte groepe en Praalwages.

Opsjtelle deent te gebeure op vastelaovesmaondig vanaaf 12:30 oer oppe kKulsewaeg. De nummer lets begint met opsjtelle vanaaf dekruutsing Keulswaeg-Theresiasjtraot-Beukelsjtraot; vanoet dao aafloupend toet nummer 1 euver de Keulsewaeg toet ongevieër de Beatrixsjtraot. De Prinsewages mèt aanhang, muziekgezelsjappe en de Boerebroelof sjtaon bie ’t kerkplein van Offebék en nimme dao defilé aaf. De roete geit verder de Keulsewaeg aaf, Riekswaeg en den nao ‘t Raodhoesplein. Veur ’t gemeinthoes sjtop d’n optoch.

Zjurie
Idderein dae gezjureerd wilt waere en dus in de prieze wilt valle, waert verzóch via de Keulsewaeg nao de opsjtelplaats te kómme, angers waert geur néét gezjureerd. Tösse de st. Annasjtraot en de st. Theresiasjtraot sjteit de zjurie óm de ieërste indrök van uch idee en oetveuring op papier te zètte.
Geur mót uch dao melle tösse 12:30 en 13:15 oer. Geur kènt de zjurie hie uch óngerwerp dudelik make (moog ouch sjriftelik). Daonao kènt geur verder trekke richting opsjtelplaats oppe Keulsewaeg.
Alle groeëte praalwages sjtelle zich op oppe Keulsewaeg. Hie waere se den ouch gezjureerd.
De zjurie bekiek ’t gehieël nag ens in d’n optoch. Hie nao probere zie de punte en prieze klaor te höbbe as de prinsewage oppe merret aan kump.

Optochreglement

 1. Idderein dae gezjureerd wilt waere en dus eine pries wilt winne is verplich via de Keulsewaeg te gaon, wao de zjurie sjteit. De prinsewage sjluut de optoch aaf, idderein dae nao de prinsewage binnekump waerd neet in de oetsjlaag opgenaome. Dit geld veur de groeëte optoch. Bie de Kinjeroptoch waere de groepe gezjureerd bie de opsjtelling.
  2. ‘t Sjtruije van confetti en sjnoep moog. ’t Sjtruije en sjmieëte van anger gerei, waodoor gevaor of sjaaj aan toesjouwers en/of eigendomme van toesjouwers óntsjteit, is verbaoje.
  Wannier d’r gesjtruid wuuërt vanaaf de wages mótte d’r begeleiders langs de wages loupe.
  3. Knalapparate en ’t gebroeëk van anger apparate, die sjaaj kènne aanbringe aan de volksgezóndjheid zien néét toegesjtaon.
  4. Vuurwerk is néét toegesjtaon.
  5. ’t Verbranje van aafvalsjtoffe, wao door hinjerlik en/of sjaajlikke rouk of gaas vrie kump, is néét toegesjtaon.
  6. ’t Meitrekke van bieëste (neet ziende trekpaerd) is néét toegesjtaon. Allein wannier ’n bieës zo bepaolend is veur ’t óngerwerp, kèn dit bie insjrieving kenbaar gemaak waere, de optochkemissie bepaold of ’t bieës waal of neet mei moog trekke. Meitrekke van aafval van bieëste of organe is néét toegesjtaon.
  7. Bie ’t gebroëk van zedekwetsende aafbeeldinge, veursjtellinge of opsjrifte, ouch as dit ein racistisch of discrimminerend karakter haet of as get kwetsend is veur ein of mier persoeëne, dit ter be-oerdeiling van de optochkemissie, is deilname aan de optoch oetgesjlaote!
  8. ’t Gebroeke of meiveure van waopes is verbaoje ingevolge de “wapenwet”.
  9. Eise Voertuige:
  1. Op of bie de wages moge gèn verpakkinge mèt brandjbare vloeistoffe aanwezig zien en d’r moog op gèn inkele manier aope vuur waere meigeveurd in de optoch.
  2. Idder “voertuig” en aanhenger die deilnimme aan de optoch mótte in degelikke sjtaot en konsjtruksie verkiere en mótte waere besjtuurd door eine dao toe bevoegde persoeën. Ouch deent ‘t “voertuig” ein geldige “WA-verzekering” te höbbe ingevolge de “wegenverkeerswet” en de “Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen”. De eigenaere c.q. hajers dene veuraaf bie häör verzekeringsmaatsjappie te informere of zie tiedes ’t deilnimme meè ’n voertuig/ aanhenger aan ‘nne optoch taege wettelike aansjpraokelikheid verzekerd zien. Bie insjrieving bewies euverlègke.
  3. Op iddere wage mót ‘ne (goodgekeurde) poejerblusser met ‘ne inhoud van teminste 6 kilogram aanwezig zien.
  4. Toegesjtaone aafmetinge van de voertuige:
  – voertuige moge neet hoeëger zien den 6 ½ maeter.
  – voertuige moge neet breijer zien den 3 maeter.
  – As d’r zich miense op ’n voertuig c.q. wage bevinje deent d’r ’n deugdelike afzetting te zien van 1.20 maeter die nagelvas mót zien.
  – Bie slech zich dene de voertuige aan de veur- en achterkantj veur- en achterverleechting te höbbe.
  5. Alle voertuige mótte rondjóm waere aafgesjermp toet op ’n huuëgte van 20 cm. van ’t waegdek, de meigeveurde aggregate dene op ’n deugdelike wieze bevestigd te zien. Oëtgezónjerd ‘t trekkend voertuig.
  10. ’t Sjprik veur zich det tiedes de optoch alcohol en verkieër neet same gaon. Gebeurt dit toch zal(le) de deilnimmer(s) oetgesjlaote waere van (verdere) deilname aan de optoch.
  11. Veur de toekenning van subsidie veur praalwages waert verweze nao ’t subsidiereglement, te verkriege bie de optochkemissie.
  12. Idderein nimp deil op eige risico. V.V. “De Windjbuujels” aanvaardt gèn inkele aansjpraokelikheid veur sjaaj of wat den ouch, óntsjtaon veur, tiedes of nao de optoch door of aan deilnimmers en/of publiek.
  13. Idderein dae zich opgeuf verklaort zich door akseptasie van dit reglement akkoord met de regels, zoëwie in dit reglement zien opgesjteld.
  14. In alle gevalle, wao dit reglement néét in veurzuut, besjlis de optochkemissie. Daegene dae zich neet aan de regels hèlt, löp ’t risico det d’r oëtgesjlaote waert van deilname.


Veur raekene d’r op det idderein verantjwaord mei duit en winse uch väöl sjpas en plezeer!!!
De optochkemissie groeëte optoch:

Hans Boonen Rob Hillekens
Leon Linssen Johan Straatman
Twan Bongers

email: optoch@windjbuujels.nl

Aankómmende evenemente

Sjponsors

SponsorKliks, gratis sponsoren!
© 2022 – Ruud Janssen – Feedback?Algemene voorwaarden