Vastelaovesvereiniging "De Windjbuujels" Ruiver

Opgerich 8 november 1950 - Keuninklik erkénd op 22 mieërt 1975

Óptochreglement

Algemein Reglement

Deilnimme is meugelik in de categorie Einlinge & Duo’s, Joekskepelle, Kleine groepe (2 t/m 8 pers.), Groeëte groepe en Praalwages.
Opsjtelle deent te gebeure op vastelaovesmaondig vanaaf 12:30 oer oppe Keulsewaeg. De nummer ein begint mèt opsjtelle vanaaf de kruutsing Keulswaeg-Theresiasjtraot-Beukelsjtraot; vanoet dao oploupend toet ’t hoeëgste nummer euver de Keulsewaeg richting de grens toet aan de Beatrixsjtraot. De Prinsewages mèt aanhang, muziekgezelsjappe en de Boerebroelof sjtaon bie ’t kerkplein van Offebék en nimme dao defilé aaf. De roete geit verder de Keulsewaeg aaf, Riekswaeg en den nao ‘t Raodhoesplein. Oppe merret veur ’t gemeinthoes sjtop de óptoch.

 

Jury :

Idderein dae gejureerd wilt waere en dus in de prieze wilt valle, waert verzóch via de Keulsewaeg nao de opsjtelplaats te kómme, angers waert geur néét gezjureerd. Tösse de st. Annasjtraot en de st. Theresiasjtraot sjteit de zjurie óm de ieërste indrök van uch idee en oetveuring op papier te zètte.

Geur mót uch dao melle tösse 12:30 en 13:30 oer. Geur kènt de zjurie hie uch óngerwerp dudelik make (moog ouch sjriftelik). Daonao kènt geur verder trekke richting opsjtelplaats oppe Keulsewaeg. Alle groeëte praalwages sjtelle zich op oppe Keulsewaeg. Hie waere se den ouch gezjureerd.

De jury bekiek ’t gehieël nag ens in d’n óptoch. Hie nao probere zie de punte en prieze klaor te höbbe as de prinsewage oppe merret aan kump.

Optochreglement:

 1. Idderein dae gezjureerd wilt waere en dus eine pries wilt winne is verplich via de Keulsewaeg te gaon, wao de jury sjteit, tösse de st. Annasjtraot en de st. Theresiasjtraot. Zorg det geur hie tösse 12:30 en 13:30 oer ziet gewaes. Dit geldt neet veur de Praalwages die kriege vie de optochkemissie te hure wao ze mótte opsjtelle. De prinsewage sjluut de optoch aaf, idderein dae nao de prinsewage binnekump waert neet in de oetsjlaag opgenaome. Dit geld veur de groeëte óptoch.
 2. Alle deilnimmers mótte de route volge via de waeg en moge neet door ’t publiek ’t trottoir of via de berm de route vervolge. Zorg veur voldoende aafsjtandj nao ’t veurgaonde nummer, maar laot gèn gate valle. ’t Is neet toegesjtaon óm tösse angere deilnimmers door te bewaege / rieje.
 3. ‘t Sjtruije van confetti en sjnoep moog. ’t Sjtruije en sjmieëte van anger gerei, waodoor gevaor of sjaaj aan toesjouwers en/of eigendomme van toesjouwers óntsjteit, is verbaoje.
  Wannier d’r gesjtruid waert vanaaf de wages mótte d’r begeleiders langs de wages loupe.
 4. Knalapparate en ’t gebroeëk van anger apparate, die sjaaj kènne aanbringe aan de volksgezóndjheid zien néét toegesjtaon.
 5. Vuurwerk is néét toegesjtaon.
 6. ’t Verbranje van aafvalsjtoffe, wao door hinjerlik en/of sjaajlikke rouk of gaas vrie kump, is néét toegesjtaon.
 7. ’t Meitrekke van bieëste (neet ziende trekpaerd) is néét toegesjtaon. Allein wannier ’n bieës zo bepaolend is veur ’t óngerwerp, kèn dit bie insjrieving kenbaar gemaak waere, de optochkemissie bepaold of ’t bieës waal of neet mei moog trekke. Meitrekke van aafval van bieëste of organe is néét toegesjtaon.
 8. Bie ’t gebroëk van zedekwetsende aafbeeldinge, veursjtellinge of opsjrifte, ouch as dit ein racistisch of discrimminerend karakter haet of as get kwetsend is veur ein of mier persoeëne, dit ter be-oerdeiling van de optochkemissie, is deilname aan de optoch oetgesjlaote!
 9. ’t Gebroeke of meiveure van waopes is verbaoje ingevolge de “wapenwet”.
 10. Eise Voertuige:
  1. Op of bie de wages moge gèn verpakkinge mèt brandjbare vloeistoffe aanwezig zien en d’r moog op gèn inkele manier aope vuur waere meigeveurd in de optoch.
  2. Idder “voertuig” en aanhenger die deilnimme aan de optoch mótte in degelikke sjtaot en constructie verkiere en mótte waere besjtuurd door eine dao toe bevoegde persoeën. Ouch deent ‘t “voertuig” ein geldige “WA-verzekering” te höbbe ingevolge de “wegenverkeerswet” en/of de “Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen”of op ’n angere wieze veur de optoch verzekerd te zien. Bie insjrieving bewies euverlègke of per mail nao de kemissie sjture.
  3. Op iddere wage mót ‘ne (goodgekeurde) poejerblusser met ‘ne inhoud van teminste 6 kilogram aanwezig zien.
  4. Toegesjtaone aafmetinge van de voertuige:
  – voertuige moge neet hoeëger zien den 6 ½ maeter.
  – voertuige moge neet breijer zien den 3 maeter.
  – As d’r zich miense op ’n voertuig c.q. wage bevinje deent d’r ’n deugdelike afzetting te zien van 1.20 maeter die nagelvas mót zien.
  – Bie slech zich dene de voertuige aan de veur- en achterkantj veur- en achterverleechting te höbbe.
  5. Alle voertuige mótte rondjóm waere aafgesjermp toet op ’n huuëgte van 20 cm. van ’t wegdek, de meigeveurde aggregate dene op ’n deugdelike wieze bevestigd te zien.
 11. Alle trèkkende gemotoriseerde voertuige mótte veur ’t meitrèkke in de óptoch verzekerd zien. Daoróm zal de kemissie verzeuke óm ’n bewies van dees verzekering.
 12. ’t Sjprik veur zich det tiedes de optoch alcohol en verkieër neet same gaon. Gebeurt dit toch zal(le) de deilnimmer(s) oetgesjlaote waere van (verdere) deilname aan de optoch.
 13. Veur de toekenning van subsidie veur praalwages waert verweze nao ’t subsidiereglement. Dink aan ’t aanvraoge asse hievan gebroek wils make. Allein asse ’n aanvraog indeens kèn d’r subsidie toegekend waere.
 14. Idderein nimp deil op eige risico. V.V. “De Windjbuujels” aanvaardt gèn inkele aansjpraokelikheid veur sjaaj of wat den ouch, óntsjtaon veur, tiedes of nao de optoch door of aan deilnimmers en/of publiek.
 15. Idderein dae zich opgeuf verklaort zich door acceptatie van dit reglement akkoord met de regels, zoewie in dit reglement zien opgesjteld.
 16. In alle gevalle, wao dit reglement néét in veurzuut, besjlis de óptochkemissie. Daegene dae zich neet aan de regels hèlt, löp ’t risico det d’r oetgesjlaote waert van deilname.

Aankómmende evenemente

Sjponsors

SponsorKliks, gratis sponsoren!
© 2022 – Ruud Janssen – Feedback?Algemene voorwaarden