Vastelaovesvereiniging "De Windjbuujels" Ruiver

Opgerich 8 november 1950 - Keuninklik erkénd op 22 mieërt 1975

’t Is zoe wieët

Leef Windjbuujelinnekes en Windjbuujels,

Euver ‘n kleine 10 uurkes is ’t zoe wieët. De sjpanning is óngekend! Veur det ’t zoeë wiët is, zal ich nag dök nao ’t kleine kaemerke mótte. Maar good, det sjient d’r bie te huuëre.

Elk jaor op de daag van ’t Prinsebal zegk ich taege mien vruijke: “d’r zitte d’r drie in sjpanning vandaag.” Dit jaor zien veur det! Waem had det gedach! Wat höbbe veur al ‘ne geweldig sjieke tiëd achter de rök. ’t Moment det ich gevraog waerde, ’t geweldige niejs vertelle aan mien vruijke, ’t veurlaeze van de gedichte mèt dao in de vraog aan mien adjudante, al die geheimzinnige en gezellige vergaderinge mèt de PeeKaa en ’t verzinne van al die smoesjes. Sjtök veur sjtök ónvergaetelikke momente.

Ich realiseer mich det ich aan de veuraovend sjtaon van ein unieke ervaring. Det ich Vastelaovend gaon viere zoeë as ich det nog noeëjts höb gedaon. Det ich nie miense lieër kènne en aaj bekende weer zal sjpraeke. D’r zalle momente kómme mèt ‘ne lach en wellich ’n traon, momente die depe indrök make, momente die ich noeëjts mieër zal vergaete. Ich bön den ouch ontzettend gruuëts det ich dit jaor Prins moog zien van de Windjbuujels en det ich uch veur moog gaon in dae prachtige Vastelaovend dae de Ruiver rieëk is. Ich haop van herte det veur d’r same ’n geweldig fieës van gaon make. Det ich op Vastelaovesdinsdig mien vruijke en mien adjudante Cor en Don nog eine kieër sjtevig vas kèn pakke en mèt waterige uigskes kèn zegge: dit waas sjiek. Dit waas uniek!

De landing is ingezatte. Nag efkes en den sjtaon veur weer mèt beide bein oppe gróndj. ’t Waas ’n turbulente reis, maar de besjtumming is bereik. De verf is druuëg en hotel de Windjbuujel is opgeleverd! Sjtrakkes zalle veur ós hotelkamers in gaon nimme, maar ieërs nag ’n sjpannend en óngetwiefeld geweldig Prinsebal!Nag efkes naegel biete en den kènne veur ós de handj sjödde en ’n glaeske drinke. Ich kèn uch verzekere. Veur zien d’r klaor veur en höbbe d’r ontzettend väöl zin in.

Toet sjtrakkes!
Trio 2019!

Aankómmende evenemente

Sjponsors

SponsorKliks, gratis sponsoren!
© 2022 – Ruud Janssen – Feedback?Algemene voorwaarden