Vastelaovesvereiniging "De Windjbuujels" Ruiver

Opgerich 8 november 1950 - Keuninklik erkénd op 22 mieërt 1975

’t Reisbook is klaor! ~ Cor-en-Don

Nao zo’n sjoeëne aankondiging van ózze aankómmende Hoeëgheid zien veur bliej dèt veur eindelik ouch in de pen kènne klumme. Geluif ós dèt velt nag neet mei. Wie kènse dèt geveul dèt veur al waeke in ós koffers meisjleipe ónger wäörd bringe. Veur mótte ierlik bekènne det dae nieje det in idder geval good aafgeit. Wat sjteit d’r väöl te gebeure en wat kump d’r allemaol op ós aaf?!?

Vanwaege de sjpanning drinke veur d’r nag maar eine same, maar dèt baat ós ouch al neet. Dae nieje neump ós leefkozend ‘zien reisleiders’ op waeg nao hotel de Windjbuujel. Dae beste miens is al waeke de waeg kwieët en kèn bliej zien met zó’n ervare reisleiders. Dèt zal nag neet meivalle óm ózze Hoeëgheid al die daag de goeije kantj op te sjture. Veur haope den ouch op de hulp en biejdrage van uch allemaol.

De Vastelaovend laef, det merke veur aan alles. De sjoeële zien volop bezig om alles weer geregeld te kriege. De mansluuj- en de vrouwluujzitting ware good bezóg en gesjlaag. De sjtumming richting de vastelaovend kump d’r sjteeds baeter in. Nag èfkes en dèn sjtaon de Buutteaovend en de Sjterzitting op ’t reisprogramma. Hiejveur zien euveriges nag inkele kaarte besjikbaar. Dètzelfde weekend is ouch nag de Kinjerzitting wao de jongste Windjbuujels alves van de vastelaovend kènne geniete. Veur as reisleiders vinje al dèt geregel netuurlik prachtig óm te zeen. Oeteindelik is ’t ós doelsjtelling óm ‘t idderein zoeë good meugelik nao de zin te maake. Van groët toet klein en van jongk toet aad. Idder belaef zo’n reis op zien eige maneer, mèr same mósse d’r ’ne sjoeëne tied van maake. In Hotel de Windjbuujel is plaats veur idderein!

Veur, as adjudante, zien netuurlik waal hieël erg gruuëts dèt veur ’n kamer zoeë doeën biej ózze Hoeëgheid höbbe kènne kriege en wat zien veur bliej dèt ‘t de Windjbuujels is gelök om zó’n prachtig hotel nao de Ruiver te haole. Neet met ’t vleegtuug nao vèrre oorde, maar gewuuën vekansie viere in ós eige Windjbuujelriek. De periode van vreugboekkortinge is dèn waal aafgeloupe, mèr d’r zien nag waal gèt ‘last minutes’ vriej. Boek nag sjnèl, want ‘t waert ’n onvergaetelikke reis!

Zoeë langzaamaan zien al diverse Hoeëghede bekend. Veur wille Jeugprins Lucas I en Bachus Jeroen alves van herte felisitere. Det hendje en ’ne gruuëtste blik óm same in de vastelaovend veur te kènne gaon kómme sjnel. Nag twieje waeke en dèn kènne veur ós ens good in de auge kieke en same ‘t glaas höffe. Veur òs zien de veurbereidinge zoeë good as klaor. De pèkskes zitte in ’t koffer en de reispapiere zien veurzeen van de juuste foto’s en sjtempels. Veur zien klaor om op reis te gaon.

Veur höbbe d’r hiël väöl zin in en kènne neet wachte óm de Hoeëgheid nao ’t oetkómme de letste maeters nao Hotel de Windjbuujel te wiëze. Dae weag höbbe veur ós al oët de kop gelierd en in gedachte al tig kier geloupe. Ouch de daagexcursies mèt de Vasteloavend zien toet in de puntjes oetgewerk en verkend. Maak uch gen zörg, de Hoeëgheid zal euveral versjiene, dao zörge veur waal veur.

Cor en Don

Aankómmende evenemente

Sjponsors

SponsorKliks, gratis sponsoren!
© 2022 – Ruud Janssen – Feedback?Algemene voorwaarden