Vastelaovesvereiniging "De Windjbuujels" Ruiver

Opgerich 8 november 1950 - Keuninklik erkénd op 22 mieërt 1975

Veuroetblik vastelaoves seizoen 2020-2021

Mèt de zomervakantie in ’t veuroetzich sjloete veur Windjbuujels normaliter ein periode van evaluere en veuroetkieke aaf, óm vervolges nao de vakantie in september weer volop aan de sjlaag te gaon mèt alle veurbereidinge op ’t nieje vastelaovesseizoen.

Maar dit jaor is alles angers gegaon, ’t coronavirus goeijde roet in aete. D’r waas weinig toet gèn ruumte óm te evaluere, laot sjtaon ruumte óm ouch maar enigszins nao te dinke euver wie / en wao veur ’t ‘t volgend jaor wellich baeter of angers kóste gaon doon.

De spaarzame momente die ’t besjtuur (online) kós vergadere waerde veurnamelijk besjteed aan de vraog of veur volgend jaor waal ‘ne vastelaovend höbbe, en zoe jao: aan welke regels zien veur den gehaaje, en geld dae lestige 1,5m regel nog sjteeds en welke risico’s loupe veur hie den bie?

Ouch mèt De Drake oet Beesel höbbe veur besjtuurlik gesjpraoke euver dees vraogsjtökke. Same mèt häör höbbe veur aafgesjpraoke det veur mekaar oppe huuegte haaje en det veur örges in ’t najaor gezamelik elkaars besjloete mèt / op elkaar aafsjtumme.

Wat doon veur beveurbeeld mèt ’t liedjeswiekend? Of wie zit det mèt paaf alaaf? Kump d’r ‘ne nieje Windjbuujel(jeug)prins of kómme d’r nieje Boeregezelsjappe, en wat doon veur mèt de zittinge, de prinsebal, de optochte etc. etc. Op al dees vraoge kènne veur neet zoemaar ’n antjwaord gaeve.
Daegene dae ’t waal wet moog ’t zègke! Maar ein dink is zeker ’t coronavirus geit van invloed zien op al ós aktiviteite en óngetwiefeld ouch op ózze vastelaovend.

Besjtuurlik waare veur ’t d’r echter vriej sjnel euver ens det veur neet noe al ós conclusies wólle trekke, en det veur ós neet noe al bie de pakke ginge neerlègke.

Hetgeen op houfliene beteikend det veur d’r veur höbbe gekaoze óm zoe lang meugelik te wachte mèt ’t besjloet óm ’n bepaolde aktiviteit of erger nog alle vastelaoves aktiviteite veur aankómmende seizoen op veurhandj al te cancelle. Wachte kèn, maar veur zólle raekening mótte haaje mèt de versjillende veurbereidingstieje veur bepaolde aktiviteite.

Wat beteikend dit sjtandjpunt den?
De iersvolgende aktiviteit nao de zomer is ’t liedjeswiekend op 23 en 24 oktoeëber. ’n Belangrieke aktiviteit veur vastelaovend vierend Ruiver en Óffebek. Veur wille alles op alles zètte óm dit weekend door te kènne laote gaon. Verderop kómme veur hie oetgebreider op truuk.

In ’t ierste weekend nao de 11e van de 11e in dit geval op vriedig 13 november trappe veur ’t vastelaovend seizoen aaf mèt Paaf Alaaf. Veur gaon d’r noe nog sjteeds van oet det veur dae aaftrap nog sjteeds kènne doon, allein in welke ómvang is nag mèr de vraog.
Geur huuerd uuterlik begin november van ós wie dae aovend d’r oet kump te zeen.

In ’t lètste weekend van november, op zóndigmiddig de 29e, sjteit ’t Diner Des Buutes geplend. De kemissie dink momenteel nag nao euver de meugelikheden in deze. Kèn ’t gewuuen doorgaon, of wellicht in ’n kleinere of angere setting, of is doorsjuuve nao ’t veurjaor van 2021 ’t versjtenjigste? Medio oktober numme veur in deze ’n besjloet.

En den ein van de belangriekste vraoge wao veur de kómmende tied ’n antwaord op mótte zeuke, mesjien waal ’n allesbepaolend antjwaord wat van invloed is op ’t doorgaon van al ós angere aktiviteite in aanloup nao en mèt de vastelaovend. Dit hingk d’r van aaf of de veursjpellinge / versoepelinge ’t op ‘n verantwaorde manier viere van vastelaovend meugelik make, en daonaeve of dees voldoende sjtabiel en acceptabel zien zoedet de prinsekemissies- en de vraogkemissie van de BoereBroelof op paad kèn gaon veur respectievelijk de nieje Windjbuujeltrios en de Boeregezelsjappe.
De 1,5m regel sjpeelt in deze ‘n belangrieke rol, ’t sjpontaan kènne viere van vastelaovend mèt acceptabele beperkinge is veur De Windjbuujels ‘n vereiste óm alle hoegheden ‘ne volwaardige vastelaovend te kènne beeje.
In euverlegk mèt de betrokke prinse- en vraogkemissies verwachte veur hie uuterlik eind oktoeëber een besjloet in te kènne numme.

Binne ’tgene wat meugelik is wille veur d’r besjtuurlik veur gaon en same met de kemissies bekieke veur wat d’r maximaal meugelik is, en wat eventueel de alternatieve kènne zien.
Ós vastelaoveshert geuf zich neet zomaar gewónne!

Liedjeswiekend
In ’t wiekend van 23 en 24 oktoeëber sjteit ’t liedjesweekend geplend, met op zaoterdigaovend de liedjesaovend en op zondigmiddig de blageliedjesmiddig.
De Windjbuujels höbbe altied flink geïnvesteerd in ózze vastelaovesliedjeskultuur, zónger liedjes gènne vastelaovend. Zoe ouch dit jaor hadde veur ós bedach, en dus haet ’t besjtuur de liedjeskemissies gevraog óm ‘s nao te dinke euver ’t antjwaord op de vraog: Wie kèn ózze ‘liedjesaovend en blaageliedjesmiddig’ d’r dit jaor oet zeen?

De liedjescommissie en de blageliedjescommissie zien dees oetdaging aangegeaon en zie höbbe same naogedach euver ein 2-tal scenario’s.
Enerzijds ’n traditionele live oetveuring in De Sjakel aafgesjtumd op de den geldende regelgeving. Anderzijds as alternatief ein online oetveuring.
Veur beide variante is ’t animo gepols bie deilnimmers en bie téks-en mezieksjrievers en zien alle veurs en taeges op ein rie gezatte. Op basis van ’t getuuende animo höbbe de kemissies same mèt ’t besjtuur besjlaote det de online variant de basis vormt veur ’t opsjtarte van de veurbereidinge, en mits det de aangekondigde versoepelingen van september ós voldoende ruumte gaeve veur alsnog kènne besjloete óm veur ’n live versie in de Sjakel te keeze.

Een definitief besjloet in deze numme veur op 2 september aansjtaonde.
Insjrieve veur deilname kèn nag wies 9 september.

Wie ierder al gezag veur wille óndanks alle beperkinge dinke in meugelikhede en ós maximaal inzètte óm toch ‘ne liedjesaovend te kènne organisere. Veur kènne dit echter neet allein en doon, hie-bie den ouch ’n oproop aan alle (potentiële) sjrievers en artieste óm mèt te doon!
Veur Windjbuujels laote ós neet kiste, en as ’t aan ós ligk geit ‘t door, wie den ouch!

Wie zuut de online variant d’r den oet?
Op zaoterdig 24 oktoeëber waere sjmiddigs alle sjlaegers van zoewel de groeëte- as van de blaage-artieste opgenaome mèt beeld en geluid. Lokasie nag nader te bepaole.
De artieste kriege tiedig eine muziekbandj van häör liedje aangereik, zoedet ze al good kènne repeteere. De gemaakte opnames waere den saoves oetgezonde, idderein in Ruiver en Óffebek kèn de oetzending den bekieke via de diverse nog nader te kommunisere digitale kanale. ’t Zou ’t sjónste zien as men mèt mierdere kleine groepe örges bie-ein kèn zitte. Dit kèn van thoes oet, maar uiteraard ouch vanoet de lokale horeca gelegenheden. Uiteraard gaon veur dit same mèt de horeca verder oetwerke.
Saoves nao de oetzending van de liedjes gaon veur jurere en waere de oeteindelikke winnaars bekend gemaakt. De winnende liedjes van de groeëte- en van de blageliedjes waere net as angere jaore opgenaome in de sjtudio.
Op dees manier zien veur ouch dit jaor mèt vastelaovend veurzeen van eige windjbuujelslaegers.

Veur noe winse veur uch allemaol ‘ne sjoeëne zomervakansie, en haopelik treffe veur ós in ’t naojaor bie ein van ós aktiviteite.

Names ’t besjtuur van V.V. De Windjbuujels.

Aankómmende evenemente

Sjponsors

SponsorKliks, gratis sponsoren!
© 2022 – Ruud Janssen – Feedback?Algemene voorwaarden